Видео тренинг за търсещите истинска, споделена любов

Модулите се намират под това видео вдясно. Моля, връщайте се с back към тази страница, за да гледате всеки следващ модул!

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Ежедневни практики за привличане на любовта

Сърцето ми е отново цяло

Покана